Open access

dinsdag, 25 april 2017

Op onze bibliotheekwebsite vind je sinds kort een pagina met open access: dit is actuele wetenschappelijke informatie die vrij toegankelijk beschikbaar is. Concreet betekent dat: geen login of paswoord meer nodig en wel raadpleegbaar off campus. Op de pagina http://bib.odisee.be/OpenAccess vind je zowel links naar databanken, platformen als free e-tijdschriften met open archief.

 

Recently a page on open access has been added to our library website. Open access is current scientific information which is freely accessible. This means that a login or password is not needed anymore and off campus accessibility is possible. On the page http://bib.odisee.be/OpenAccess you will find links to both databases, platforms and free e-journals with open archives.


Databank/Database Web of Science

vrijdag, 31 maart 2017

Web of Science is vanaf april 2017 niet meer beschikbaar.

From April 2017 on Web of Science will no longer be available


Instructiefilmpjes // ‘How to’ clips

woensdag, 29 maart 2017

Volgende pagina bevat links naar instructiefilmpjes met betrekking tot veelgestelde vragen; zoals, hoe de uitleentermijn van een boek verlengen, hoe een boek reserveren, … .

 

The following page links to ‘How to’ clips regarding faqs like how to prolong the loan period, how to make a request for a book on loan, … .

 


Paasverlof: openingstijden // Easter Holidays: opening times

donderdag, 23 maart 2017

Campus Brussel

 • Open van 03 april t.e.m. 07 april
 • Gesloten van 08 april t.e.m. 17 april

Campus Dirk Martens

 • Open van 03 april t.e.m. 06 april van 8u tot 17u
 • Open op 07 april van 10u tot 17u
 • Gesloten van 08 april t.e.m. 17 april

Campus Parnas

 • Open van 03 april t.e.m. 06 april van 9u tot 12u en van 12u45 tot 16u
 • Gesloten van 07 april t.e.m. 17 april

Campus Waas

 • Open van 03 april t.e.m. 07 april van 9u tot 12u en van 13u tot 17u
 • Gesloten van 08 april t.e.m. 17 april

Technologiecampus Gent

 • Open van 03 april t.e.m. 07 april
 • Gesloten van 08 april t.e.m. 17 april

 

Campus Brussels

 • Open from April 3 till April 7
 • Closed from April 8 till April 17

Technologiecampus Gent

 • Open from April 3 till April 7
 • Closed from April 8 till April 17

In memoriam Eric Defoort

donderdag, 22 december 2016

Op vrijdag 16 december 2016 is em. Prof. Eric Defoort overleden.

Prof. Eric Defoort was verbonden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Afdeling Geschiedenis, en 23 jaar (van 1985 tot 2008) Hoofdbibliothecaris aan de voormalige KU Brussel.

De faculteit betuigt haar diepe medeleven aan zijn vrouw, familie, kennissen en vrienden.

 

Bert Keirsbilck

Campusdecaan

 


Nieuwe databank // New database – Greenleaf Online Library

dinsdag, 13 december 2016

‘Greenleaf Publishing is the world’s leading specialist publisher in Sustainability, Governance, Environmental Management and Corporate Social Responsibility (environmentally sound, socially just, ethical and sustainable growth)’.

 

De inhoud kan interessant zijn zowel voor Academisch IIW, E&M + MPM en Professioneel Handelswetenschappen, IWT, SAW, Agro&Bio, alsook GEZ en Lerarenopleiding.

De databank is raadpleegbaar via de link op de bibsite.

//

The content is of interest to academic as well as professional students and staff.

The database can be accessed via the library website.


Economische databanken // Economic databases

woensdag, 7 december 2016

Deze economische databanken zijn beschikbaar voor personeel en studenten van de opleidingen economie van de KU Leuven op Campus Brussel.

Databank

Toegang

Aantal gebruikers

Periode

Personeel

Student

Belfirst

Online (on campus)

Ongelimiteerd

Laatste 10 jaar

X

X

Belfirst archief

Lokaal (on campus)

1 (reservatie)

1994 tot voorlaatste jaar

X

X

Orbis Global

Online (on campus)

Ongelimiteerd

Laatste 10 jaar

X

X

Amadeus

Lokaal (on campus)

1 (reservatie)

1998 tot 2005

X

X

SNL

Online

Ongelimiteerd

X

X

OBF

Online

1 (reservatie)

X

X

OIF

Online

1 (reservatie)

X

X

Zephyr

Online

1 (reservatie)

X

X

 

Belfirst

 • Bel-first is een databank die uitgebreide informatie over bedrijven in België en Luxemburg bevat.
 • Toegang: online on campus via http://belfirst.bvdinfo.com/sso.aspx?path=kuleuven of via Limo
 • Inloggen: aanmelden met je u,r,s,m,…-nummer en paswoord
 • Opmerking: Voor het historisch archief is reserveren nodig.

Amadeus

 • Belangrijk: Amadeus is vervangen door Orbis Global (zie verder). Enkel voor het historisch archief van 1998 tot 2005 kan Amadeus nog interessant zijn.
 • Amadeus geeft een samenvatting van boekhoudkundige cijfers van elk beursgenoteerd Europees bedrijf en van de grote privéondernemingen.
 • Toegang: Enkel lokaal on campus na reservatie.

SNL (S&P Global market Intelligence)

 • Industrie-specifieke financiële marktdata van meer dan 6.500 beursgenoteerde bedrijven en meer dan 50.000 particuliere bedrijven wereldwijd.
 • Toegang: online via snl.com
 • Inloggen: aanmelden met je KU Leuven-emailadres via “new user’ (rechts bovenaan).

ORBIS (Bureau van Dijk)

 

Voor meer info m.b.t. financiële databanken beschikbaar voor FEB-onderzoekers en studenten, ga naar: http://bib.kuleuven.be/ebib/leuven/zoeken-in-onze-collecties/data

 

Hoe reserveren?

Om te reserveren dien je een mail te sturen naar findata@kuleuven.be met de volgende info:

 • Welke databank je wil raadplegen;
 • Wanneer je de databank wil raadplegen;
 • Vanuit welke bibliotheek (Campus Leuven, Antwerpen of Brussel) je wil werken;
 • Indien het om het Belfirst archief of Amadeus gaat; welke periode of jaargangen je wenst te raadplegen.

Per mail krijg je antwoord of de reservatie gelukt is.

Indien het om het Belfirst archief of Amadeus gaat, kom je dan naar de plaatselijke bibliotheekbalie waar je de handleiding en de IP-adressen die je gereserveerd hebt krijgt.

 

//

 

These economic databases are available to the staff and students of the economy faculty of the KU Leuven at Campus Brussel.

Database

Access

Simultaneous users

Period

Staff

Student

Belfirst

Online

(on campus)

Unlimited

10 most recent years

X

X

Belfirst archive

Local

(on campus)

1 (reservation)

1994 till last year

X

X

Orbis Global

Online

(on campus)

Unlimited

10 most recent years

X

X

Amadeus

Local

(on campus)

1 (reservation)

1998 till 2005

X

X

SNL

Online

Unlimited

X

X

OBF

Online

1 (reservation)

X

X

OIF

Online

1 (reservation)

X

X

Zephyr

Online

1 (reservation)

X

X

 

Belfirst

 • Bel-first contains comprehensive information on companies in Belgium and Luxembourg.
 • Access: online on campus via http://belfirst.bvdinfo.com/sso.aspx?path=kuleuven or via Limo
 • Login: sign in with your u,r,s,m,…-number and password
 • Note: For the historical data reservation is required.

Amadeus

 • Important: Amadeus has been replaced by Orbis (see further). Only for the historical data from 1998 t0 2005 will Amadeus still be useful.
 • Amadeus is a comprehensive, pan-European database containing financial information on public and private companies from all across Europe, including Eastern Europe.
 • Access: Only local on campus after reservation.

SNL (S&P Global market Intelligence)

 • Industry-specific financial market data from over 6,500 public companies and over 50,000 private companies across the globe.
 • Access: online via snl.com
 • Login: sign in with your KULeuven e-mail via “new user” (top right).

ORBIS (Bureau van Dijk)

 

For more information regarding financial databases available for FEB researchers, go to: https://bib.kuleuven.be/english/ebib/leuven/Collections/data/index

 

How to make a reservation?

To make a reservation for a timeslot on the database you need to send an e-mail to findata@kuleuven.be containing the following information:

 • The database you want to access;
 • When you want to access the database;
 • The campus you will access it from;
 • And if it is Belfirst Archive or Amadeus; the time period you want to access.

You will receive a reply to let you know if the requested timeslot has been granted or not.

If it is Belfirst Archive or Amadeus you can then retrieve the manual and IP-address at the library desk of your campus.