Zomersluiting // Summer holiday

dinsdag, 27 juni 2017

Alle campusbibliotheken zijn gesloten van 11 juli t.e.m. 15 augustus.

All campus libraries are closed from July 11 till August 15.

Prettige vakantie // Happy Holiday


Open access

dinsdag, 25 april 2017

Op onze bibliotheekwebsite vind je sinds kort een pagina met open access: dit is actuele wetenschappelijke informatie die vrij toegankelijk beschikbaar is. Concreet betekent dat: geen login of paswoord meer nodig en wel raadpleegbaar off campus. Op de pagina http://bib.odisee.be/OpenAccess vind je zowel links naar databanken, platformen als free e-tijdschriften met open archief.

 

Recently a page on open access has been added to our library website. Open access is current scientific information which is freely accessible. This means that a login or password is not needed anymore and off campus accessibility is possible. On the page http://bib.odisee.be/OpenAccess you will find links to both databases, platforms and free e-journals with open archives.


Databank/Database Web of Science

vrijdag, 31 maart 2017

Web of Science is vanaf april 2017 niet meer beschikbaar.

From April 2017 on Web of Science will no longer be available


Instructiefilmpjes // ‘How to’ clips

woensdag, 29 maart 2017

Volgende pagina bevat links naar instructiefilmpjes met betrekking tot veelgestelde vragen; zoals, hoe de uitleentermijn van een boek verlengen, hoe een boek reserveren, … .

 

The following page links to ‘How to’ clips regarding faqs like how to prolong the loan period, how to make a request for a book on loan, … .

 


Paasverlof: openingstijden // Easter Holidays: opening times

donderdag, 23 maart 2017

Campus Brussel

 • Open van 03 april t.e.m. 07 april
 • Gesloten van 08 april t.e.m. 17 april

Campus Dirk Martens

 • Open van 03 april t.e.m. 06 april van 8u tot 17u
 • Open op 07 april van 10u tot 17u
 • Gesloten van 08 april t.e.m. 17 april

Campus Parnas

 • Open van 03 april t.e.m. 06 april van 9u tot 12u en van 12u45 tot 16u
 • Gesloten van 07 april t.e.m. 17 april

Campus Waas

 • Open van 03 april t.e.m. 07 april van 9u tot 12u en van 13u tot 17u
 • Gesloten van 08 april t.e.m. 17 april

Technologiecampus Gent

 • Open van 03 april t.e.m. 07 april
 • Gesloten van 08 april t.e.m. 17 april

 

Campus Brussels

 • Open from April 3 till April 7
 • Closed from April 8 till April 17

Technologiecampus Gent

 • Open from April 3 till April 7
 • Closed from April 8 till April 17

In memoriam Eric Defoort

donderdag, 22 december 2016

Op vrijdag 16 december 2016 is em. Prof. Eric Defoort overleden.

Prof. Eric Defoort was verbonden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Afdeling Geschiedenis, en 23 jaar (van 1985 tot 2008) Hoofdbibliothecaris aan de voormalige KU Brussel.

De faculteit betuigt haar diepe medeleven aan zijn vrouw, familie, kennissen en vrienden.

 

Bert Keirsbilck

Campusdecaan

 


Nieuwe databank // New database – Greenleaf Online Library

dinsdag, 13 december 2016

‘Greenleaf Publishing is the world’s leading specialist publisher in Sustainability, Governance, Environmental Management and Corporate Social Responsibility (environmentally sound, socially just, ethical and sustainable growth)’.

 

De inhoud kan interessant zijn zowel voor Academisch IIW, E&M + MPM en Professioneel Handelswetenschappen, IWT, SAW, Agro&Bio, alsook GEZ en Lerarenopleiding.

De databank is raadpleegbaar via de link op de bibsite.

//

The content is of interest to academic as well as professional students and staff.

The database can be accessed via the library website.