Campus Brussel -Verbouwingen/Renovations

maandag, 17 december 2018

Vanaf 18 december 2018 verdwijnen de groepswerkruimtes uit de bibliotheek. Ook de computers op de mezzanine zullen verdwijnen en tijdelijk in de lounge beschikbaar zijn. De verhuisoperaties en verbouwingen zullen gepaard gaan met lawaaihinder. Alvast onze excuses daarvoor.

//

From 18 December 2018 on the cubicles on the first floor of the library will no longer be available. Also, the computers on the mezzanine will be removed and will temporarily be available in the lounge. The move operations and renovations will cause noise nuisance. We apologize for this inconvenience.

Advertenties

Campus Brussel – Data session (EIKON, ORBIS/BELFIRST/AMADEUS, …)

vrijdag, 30 november 2018

Er worden doorheen het academiejaar zowel algemene trainingen als individuele data sessies georganiseerd. Tijdens de datasessies kan je individueel je eigen datanoden en vragen naar voor brengen en word je verder begeleid bij het gebruik van de verschillende databanken zoals Eikon, Orbis, Belfirst, Amadaeus, … .

Op 17 december van 14u tot 16u vindt er een data sessie plaats in de bibliotheek (groepswerkruimte 6). Een tijdslot reserveren kan via volgende webpagina.

//

Throughout the academic year, both general training and individual data sessions are organized. During the data sessions you can individually discuss your own data needs regarding databases like Eikon, Orbis, Belfirst, Amadeus, … .

On December 17 from 2:00 PM till 4:00 PM there will be a data session in the library (cubicle 6). A time slot can be reserved on the following web page.


Sluitingsdagen augustus en september // Closed days in August and September

woensdag, 22 augustus 2018

De campus Brussel bibliotheek zal op volgende dagen korter open zijn:

 • Dinsdag 28 augustus van 14u to 18u;
 • Donderdag 6 september van 14u tot 18u;
 • Maandag 10 september van 13u tot 18u.

 

The campus Brussel library will be opened for a shorter time on the following days:

 • Tuesday 28 August from 2:00 PM till 6:00 PM;
 • Thursday 6 September from 2:00 PM till 6:00 PM;
 • Monday 10 September from 1:00 PM till 6:00 PM.

Bib Campus Waas: aanpassing openingsuren op woe + vr

maandag, 23 april 2018

De openingsuren van de bibliotheek op Campus Waas worden aangepast op woensdagen en vrijdagen. Voorlopig geldt volgende regeling:

 • maandag: 8.00 – 17.30u
 • dinsdag: 8.00 – 18.00u
 • woensdag: 8.00 – 12.00 /// 13.00 – 15.00u (gesloten over de middag)
 • donderdag: 8.00 – 17.30u
 • vrijdag: 8.00 – 12.00 /// 13.00 – 14.00u (gesloten over de middag)

 


Een bibliotheek voor iedereen!

vrijdag, 23 februari 2018

Wij brengen met het onderstaande filmpje graag even de oproep ‘Een bibliotheek voor iedereen!’ van de vakorganisatie VVBAD onder de aandacht: onderteken mee het charter aub.

“Een bibliotheek voor iedereen, in elke gemeente? Nu gemeentes sinds 2016 niet meer verplicht zijn om een bibliotheek in te richten, is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Toch zijn bibliotheken belangrijker dan ooit. En laagdrempelige toegang tot cultuur en informatie is een basisrecht voor elke burger. Daarom roepen wij gemeentes op om een engagement aan te gaan: blijf ook in de volgende legislatuur investeren in de bibliotheek. Vind jij het ook belangrijk dat gemeentes blijven investeren in hun bibliotheek? Teken dan het bibcharter op http://www.bibvooriedereen.be, en verspreid mee de boodschap!” (VVBAD)


Databanken // Databases

dinsdag, 9 januari 2018

De databanken GoPress, Jeugdliterom en Trefzeker zijn niet langer beschikbaar via de bibliotheek. GoPress kan wel nog geraadpleegd worden in de openbare bibliotheken in de buurt.

 

De databases GoPress, Jeugdliterom and Trefzeker are no longer available through the library. GoPress can still be consulted at the public libraries nearby.


Handleiding opladen digitale bp

maandag, 8 januari 2018

Op onze bibliotheekwebsite vind je voortaan een link naar de studentenhandleiding voor het opladen van jouw digitale bachelorproef.

Deze link staat in het ‘Snel zoeken’-menu (bovenaan onze homepagina).